ΑΝΤ1 News - 12/12/16, Τιμητική διάκριση για κοινωνική συνεισφορά