Επεμβάσεις ρομποτικής ουρολογίας στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών