Θωμάς Τσούμπης - Λαπαροσκοπική χειρουργική γυναικολογία - Η εμπειρία μας στη ΓΑΙΑ