Διοίκηση

Διοίκηση

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος

ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

JAN LIERSCH Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π. ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΜΕΓΓΟΥ Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΟΡΙΤΣΑΣ  Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Βασίλειος Μπαρδής: Γενικός Επιχειρησιακός και Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Μετά από σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας σε Αθήνα και Λονδίνο, εργάστηκε για μεγάλο αριθμό ετών στη Δημόσια Υγεία, αλλά και στην Εκπαίδευση της Υγείας. Είναι Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής του Ομίλου από το 2007.

Μανώλης Μαρκόπουλος: Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρο Αθηνών

Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις στα αντικείμενα των Οικονομικών και των Λειτουργιών. Από το 2009 είναι Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, ενώ από το 2012 είναι παράλληλα και Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Πόλυ Ζησοπούλου: Σύμβουλος Διοίκησης, Γενική Διευθύντρια Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών και ΓΑΙΑ Μαιευτικής -Γυναικολογικής

Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε υψηλές διευθυντικές θέσεις στο χώρο της Υγείας. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Διοίκησης καθώς και Γενική Διευθύντρια του Παιδιατρικού Κέντρου και της ΓΑΙΑ.

Μιχάλης Σπανός: Διευθυντής Οργάνωσης και Πληροφορικής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Έχει σπουδές στην Επιστήμη Υπολογιστών, στα Μαθηματικά-Στατιστική, καθώς και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Αγγλία. Έχει πλέον της 20ετούς επαγγελματικής εμπειρίας στην Πληροφορική και τη Διοίκηση Υγείας, ενώ από το 1999 είναι Διευθυντής Πληροφορικής και Οργάνωσης του Ομίλου.

Νίκος Μόσχος: Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Έχει σπουδάσει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο ΕΜΠ και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο MIT. Έχει διεθνή επαγγελματική εμπειρία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ στην Ελλάδα έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις στον κλάδο της Υγείας και των Τροφίμων. Είναι Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης από το 2013.

Γεώργιος Μπουτσιούκος: Διευθυντής Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Απόφοιτος του Athens Metropolitan College Master of International Business (MIB) και Master of Business Administration (MBA). Έχει πλέον των 40 ετών εμπειρία στο χώρο της υγείας σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας, Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. Από το 1984 κατέχει την θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

 

Πέτρος Αδαμόπουλος: Οικονομικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις στα αντικείμενα των Οικονομικών και των Λειτουργιών. Από το 1985 είναι Οικονομικός Διευθυντής της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε., ενώ παράλληλα ασκεί και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στη θυγατρική εταιρεία «Ιατρική Τεχνική Α.Ε.Β.Ε.».

Παναγιώτης Κατσίχτης: Διευθυντής Λογιστηρίου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στη Λογιστική. Έχει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις στο αντικείμενο της Λογιστικής. Από το 1985 είναι Διευθυντής Λογιστηρίου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΜΠΑΛΗ Διευθύντρια Τμήματος Διεθνών Ασθενών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Κωστής Χατζηγιαννάκης: Διευθυντής Εταιρικών & Διεθνών Σχέσεων Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Marketing. Υπήρξε για 15 χρόνια Εμπορικός Ακόλουθος της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Έχει παρακολουθήσει αριθμό σεμιναρίων για management και marketing στη Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα. Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου το 2003. Από το 2011 είναι Διευθυντής Εταιρικών & Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου.

Κωνσταντίνος Σταγκουράκης: Διευθυντής Λογιστηρίου Ασθενών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά με σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της Υγείας, το μεγαλύτερο μέρος εκ των οποίων, σε διευθυντικές θέσεις. Από το 2012 εκτελεί χρέη Διευθυντή Λογιστηρίων Ασθενών του Ομίλου.

[accordion]

Μπεράτης Νίκος: Τεχνικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού και μεταπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Έχει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στα αντικείμενα της οργάνωσης, ανάπτυξης & λειτουργίας Τεχνικών Διευθύνσεων

Γιάννης Καλοφυσούδης: Διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Νοσηλευτικής και έχει μετεκπαιδευτεί στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, στη Νοσηλευτική Καρδιολογία και τη Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Δούλεψε αρχικά ως νοσηλευτής, ενώ εν συνεχεία και επί σειρά ετών έχει διατελέσει διευθυντής ποιότητας και εκπαίδευσης. Είναι στον Όμιλο από το 2011, κατέχοντας τη θέση του Διευθυντή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών Ομίλου.

ΞΕΝΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ Εμπορική Διευθύντρια Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ  Νομική Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ Οικονομικός Διευθυντής Ιατρικού Αθηνών

Νικόλαος Καλατζής: Υπεύθυνος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Νικόλαος Καλατζής: Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ). Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, εργαζόμενος για πάνω από 15 χρόνια σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες (Big4) παρέχοντας από τη θέση του διευθυντικού στελέχους, υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης. Από το Φεβρουάριο του 2015, κατέχει τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών ΕΑΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Υπεύθυνη Επικοινωνίας Μετόχων Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Μανώλης Μαρκόπουλος: Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρο Αθηνών

Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις στα αντικείμενα των Οικονομικών και των Λειτουργιών. Από το 2009 είναι Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, ενώ από το 2012 είναι παράλληλα και Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Στέφανος Ταψής: Διευθυντής Συντονισμού Διοικητικών Λειτουργιών Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σε Hospitality Management και Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Διαθέτει 15 έτη εμπειρίας σε ανώτερες θέσεις των μεγαλύτερων νοσοκομείων στην Ελλάδα στα αντικείμενα των Οικονομικών και των Λειτουργιών. Από το 2014 ανήκει στο Δυναμικό του Ομίλου και από το 2016 είναι Διευθυντής Συντονισμού Διοικητικών Λειτουργιών.

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης: Επιστημονικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετεκπαιδεύτηκε στο Ohio. Είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Παράλληλα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Ohio State University. Είναι συχνότατα προσκεκλημένος σε διεθνή συνέδρια, ενώ εισήγαγε πρώτος στην Ελλάδα τη ρομποτική χειρουργική. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων. Εργάζεται στον Όμιλο από το 1991.

Βασίλειος Μπαρδής: Γενικός Επιχειρησιακός και Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Μετά από σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας σε Αθήνα και Λονδίνο, εργάστηκε για μεγάλο αριθμό ετών στη Δημόσια Υγεία, αλλά και στην Εκπαίδευση της Υγείας. Είναι Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής του Ομίλου από το 2007.

Φωτεινή Οφείδου: Οικονομική Διευθύντρια, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικό. Κάτοχος MBA Executive Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είχε 15ετή προϋπηρεσία ως Οικονομικός Διευθυντής στη βιομηχανία σε Πολυεθνικές Εταιρείες. Από το 2007 είναι Οικονομικός Διευθυντής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και από το 2013 ασκεί παράλληλα καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

Θεόδωρος Χαμακιώτης: Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Ψυχικού

Αποφοίτησε από την Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι Αθηνών με σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜSc) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π. Έχει περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας κατέχοντας διευθυντικές θέσεις και θέσεις ευθύνης στα αντικείμενα των Οικονομικών και της Διοίκησης. Από το 2009 είναι Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Ψυχικού.

Ιωάννης Πυρνοκόκης: Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Π.Φαλήρου

Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και στην συνέχεια εξειδικεύτηκε στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις. Από το 2000 είναι στο χώρο της Yγείας, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε Δημόσια Νοσοκομεία και σε ιδιωτικές κλινικές. Από το 2008 είναι Gενικός Διευθυντής στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, Kλινική Παλαιού Φαλήρου.

Δέσποινα Παπαχρήστου: Γενική Διευθύντρια Ιατρικού Περιστερίου

Αποφοίτησε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Διαθέτει Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά της Υγείας, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Στρατηγικών Δεξιοτήτων, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Lead Auditor Certification. Εδώ και 40 χρόνια είναι στο χώρο της Yγείας σε Δημόσια Νοσοκομεία και σε Ιδιωτικές Κλινικές (Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας Κυριακού, Γενική Κλινική-Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ, Ιατρικό Αθηνών Κλινική Περιστερίου), και τα 20 από αυτά κατέχει διευθυντικές θέσεις.

Βαρβάρα Πλιάτσικα: Γενική Διευθύντρια Ιατρικού Δάφνης

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη. Έχει 34 χρόνια εργασιακής εμπειρίας ως Προϊσταμένη Λογιστηρίου , Οικονομική και Γενική Διευθύντρια της κλινικής ΙΑΣΙΣ Πειραιά του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και από το 2009 είναι Γενική Διευθύντρια της Κλινικής Δάφνης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών .

Βασίλης Χανιώτης: Γενικός Διευθυντής Διαγνωστικών Κέντρων και Κλινικών Medsana Ρουμανίας

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Αγγλία και μετεκπαιδεύτηκε στο Μάνατζμεντ. Από το 1995 είναι Γενικός Διευθυντής των Διαγνωστικών Κέντρων και Κλινικών Medsana στη Ρουμανία.