Γενικές Συνελεύσεις

Συνελεύσεις

Τακτική Γενική Συνέλευση 29 Ιουνίου 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24 Νοεμβρίου 2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Ιουλίου 2017